Programul Regional Vest 2021-2027: Sprijin pentru microîntreprinderi – Producție

Programul Regional Vest 2021-2027 - Micorintreprinderi - Productie

Agenția de Dezvoltare Regională Vest – Programul Regional Vest 2021-2027

Sprijin pentru microîntreprinderi care activează în domeniile de producție.

Obiectivele acestui program de finanțare sunt creșterea performanței, productivității și competitivității microîntreprinderilor din Regiunea Vest, care activează în domeniile serviciilor.

Ce se finanțează?
 • Dotare cu active corporale, inclusiv instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează;
 • Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv activități de marketing;
 • Activități din domeniul economiei circulare;
 • Construirea/extinderea de infrastructuri multifuncționale de agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv infrastructuri de tratament balnear, exclusiv în stațiunile turistice atestate și exclusiv pentru investițiile aferente codurilor CAEN cuprinse în cadrul punctului B al Anexei 27_Domenii de activitate eligibile.
Valoarea finanţării:

Minim – 30.000 € – Maxim – 200.000 € – Pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare

Maxim – 60.000 € – Pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mici de 30%din cifra de afaceri sau cei care nu au obținut venituri din codul CAEN relevant în anul anterior depunerii cererii de finanțare

Bugetul alocat acestui program de finanțare este de 20 MIL. €

Cine poate obține finanțare?

Microîntreprinderi cu sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare a proiectului în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest.

Ce trebuie să urmărească proiectele?
 • Creșterea performanței, productivității și competitivității în domeniile în care microîntreprinderile activează;
 • Creșterea capacității de prestări servicii;
 • Creșterea performanței, productivității și competitivității în domeniile în care microîntreprinderile activează;
  Creșterea capacității de prestări servicii; Creșterea profitabilității per angajat; Extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare inclusiv dezvoltarea de activități de marketing;
  Implementarea de activităţi din domeniul economiei circulare.Creșterea profitabilității per angajat;
 • Extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare inclusiv dezvoltarea de activități de marketing;
 • Implementarea de activităţi din domeniul economiei circulare.
Ce trebuie să ai în vedere?
 • Lista codurilor CAEN eligibile este anexă la ghidul solicitantului de finanțare;
 • Locurile de muncă nou create prin proiect trebuie să vizeze strict activitatea finanțată;
 • Solicitantul trebuie să dețină dreptul de a realiza investiția asupra imobilului, conform legislației în vigoare;
 • Proiectele care implică lucrări de construcții se depun cu Certificat de urbanism;
 • Nu sunt eligibile investițiile localizate în mediul rural, cu excepția investițiilor în satele aparținătoare municipiilor și orașelor sau în stațiunile turistice atestate;
 • Nu sunt eligibile proiectele care includ doar achiziția de active necorporale.
 • Pentru proiectele care presupun execuția de lucrări de construcții, valoarea totală eligibilă a cheltuielilor aferente lucrărilor de construire/extindere trebuie să fie de maxim 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 • Pentru proiectele exclusiv de dotare, valoarea totală eligibilă a mijloacelor fixe, inclusiv valoarea instalațiilor/echipamentelor specifice în scopul obținerii unei economii de energie trebuie să fie de minim 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
 • Cheltuielile pentru achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, sunt eligibile în procent de maxim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
 • Nu se finanțează bunuri care intra în categoria obiectelor de inventar, investiții în sediile și spațiile administrative, investiții în spații de cazare și servire a mesei.
Care sunt rezultatele urmărite?
 • Dezvoltarea microîntreprinderilor prin achiziția de noi echipamente și tehnologii avansate, care nu au un impact negativ asupra mediului;
 • Creșterea cotei de piață;
 • Automatizarea, adaptarea la noile tendințe, inovarea la nivelul societății;
 • Creșterea profitabilității muncii.

Solicită consultanță gratuită!

  Prin utilizarea butonului TRIMITE, accepți Politica noastră de confidențialitate pentru datele personale.
  ×