Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru solicitanții din sectorul privat

FONDUL DE MODERNIZARE - AUTOCONSUM

Ministerul Energiei a pus în consultare publică Ghidul solicitantului de finanțare în cadrul Programului:

FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerarea tranziției către neutralitatea climatică
Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei

Bugetul total estimat al apelurilor este:  

415.000.000 € 

Perioadă de depunere proiect: Martie 2024

Ministerul Energiei a pus în consultare publică următoarul ghid din cadrul Fondului pentru Modernizare: Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru solicitanții din sectorul privat

Informații despre apel

Beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv întreprinderi nou înființate), cât și întreprinderile mari, care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică electrică este cuprinsă în domeniile de activitate înregistrate ale solicitantului din clasificarea codurilor CAEN rev. 2.

Bugetul total estimat al apelurilor este echivalentul în lei a sumei de 400.000.000 euro din Fondul pentru Modernizare, după cum urmează:

  • Pentru energie eoliană: 100.000.000 euro, valoarea maximă a ajutorului de stat fiind de 700.000 Euro/MW instalat
  • Pentru energie hidro: 100. 000.000 euro, valoarea maximă a ajutorului de stat fiind de 1.805.000 Euro/MW instalat
  • Pentru energie solară: 200.000.000 euro, valoarea maximă a ajutorului de stat fiind de 500.000 Euro/MW instalat

 

Activități eligibile

  • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei  electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
  • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

Conform comunicatului oficial, ghidurile consolidate ar urma să fi publicate în a doua jumătate a lunii februarie, intenția fiind ca, la 1 martie să fie lansate cele două apeluri de proiecte, care vor fi deschise pentru o perioadă de 90 zile. 

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Ministerului Energiei.

Persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi transmise la adresa de e-mail: fonduri.europene@energie.gov.ro.

Solicită consultanță gratuită pentru acest program!

×