Studiu de fezabilitate pentru parc de panouri fotovoltaice

Prime Consulting Group în colaborare cu ingineri acreditați ANRE intermediază Elaborarea studiului de fezabilitate pentru parc fotovoltaic conform HG907/2016, pentru solicitanții din sectorul privat în cadrul programului:

FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerarea tranziției către neutralitatea climatică
Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei

Costurile pentru Studiul de Fezabilitate acreditat ANRE Conform HG907/2016 sunt: de la 3000 € până la 5000 €, în funcție de capacitatea parcului fotovoltaic și de comlexitatea proiectului.

Conform HG907/2016, Studiul de Fezabilitate trebuie sa propună minimum două scenarii sau opțiuni tehno-economice diferite, recomandând într-un mod justificat și documentat scenariul sau opțiunea tehno-economică optimă pentru realizarea obiectivului de investiții.

 

Studiul de fezabilitate conform HG907/2016  cuprinde:

• Analiză cost beneficiu;

• Informații genereale privind obiectivul de investiții;

• Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții;

• Prezentarea a minimum 2 scenarii tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții;

• Analiza fiecărui scenariu tehnico-economic propus;

• Scenariul tehnico-economic optim, recomandat;

• Documentele de urbanism, acorduri și avize conforme;

• Implementarea investiției;

• Concluzii și recomandări;

• Plan de amplasare în zonă;

• Plan de situație;

• Planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice.

Studiu de fezabilitate pentru parc de panouri fotovoltaice!

×